Garancija

1) GARANCIJA ZA DUŠEKE VITAPUR-HITEX

Proizvođač daje garanciju na dušek Vitapur-Hitex u trajanju od 10 godina. Ukoliko se uz dušek Vitapur-Hitex ne koristi odgovarajuće podloga (letvice), proizvođač daje garanciju na jezgro u trajanju od 25 mjeseci. Proizvođač daje garanciju na navlaku dušeka Vitapur-Hitex u trajanju od 1 godine.
Odgovarajuća podloga za dušek (letvice), bi trebalo da ima najmanje 24 poprečne letvice (kod dimenzije kreveta dužine 200 cm). Proizvođač je izvršio testiranje dušeka i podloge (letvica), te je utvrđeno da uz adekvatnu podlogu (letvice), dušek ima znatno duži životni vijek.
Iz tog razloga, garancija od 10 godina se priznaje isključivo ako je dušek postavljen na odgovarajuću podlogu (letvice).

PREPORUČUJEMO: Za duži vijek i bolju funkcionalnost dušeka Vitapur-Hitex, preporučujemo letvice Vitapur-Hitex, jer su razvijane i testirane zajedno sa dušecima, te su prilagođeni jedno drugom.
U slučaju fabričke greške na dušeku isti ćemo popraviti ili zamijeniti. Rok za rješavanje reklamacije u garantnom roku je 45 dana od datuma prijema reklamacije.
Od datuma kupovine na sva pjenasta jezgra dušeka Vitapur-Hitex važi 100% garancija.
Zamjenom dušeka otklanja se sva šteta koja je posljedica greške u materijalu.
Prihvatanjem garancije, započeto vrijeme garancije se ne prekida i ne započinje novi garantni period.
GARANCIJA SE PRIZNAJE UZ ORIGINALAN RAČUN, KAO DOKAZ O KUPOVINI.

Garancija ne važi:
• u slučaju greške usljed neadekvatnog postupanja s proizvodom (preopterećenost, oštećenja prouzrokovana od strane kupca, držanje dušeka u vlažnoj prostoriji, na neodgovarajućoj podlozi)
• za nedostatke koji su posljedica habanja
• u slučaju fleka od buđi
• u slučaju da ležaj nije bio korišćen zajedno sa odgovarajućom podlogom (letvicama)
• na dršku za okretanje dušeka
• ukoliko kupac ne priloži original račun i pripadajući garantni list
• u slučaju oštećenja, proizvod prije slanja zaštitite od dodatnih oštećenja i prljanja. Ukoliko proizvod nije zaštićen, proizvođač može da odbije zahtijev za zamjenu ili popravku
• u slučaju promjene originalne boje jezgra dušeka, što je osobina materijala, jer on vremenom požuti, odnosno promijeni boju

Pravila za korišćenje i održavanje dušeka
1. Proizvod je zbog lakšeg transporta i maksimalne higijene vakuumski pakovan.
2. Proizvod dobija svoj pravi oblik u roku od 30 minuta nakon uklanjanja ambalaže, ali je neophodno sačekati 24 sata prije nego što se optereti. Poliuretanska pjena ima svoj specifičan miris. Preporučujemo da proizvod prije upotrebe dobro provjetrite. Miris nakon nekoliko dana nestaje.
3. Dušek je neophodno izvaditi iz ambalaže u roku od 30 dana od preuzimanja.
4. Proizvod je namijenjen za korišćenje u zatvorenim prostorijama, u optimalnim klimatskim uslovima, relativne vlažnosti između 40% i 60% i temperaturom preko 18⁰ C. Preporučujemo da prostoriju u kojoj se nalazi dušek redovno provjetravate i izlažete svježem vazduhu. Prilikom provjetravanja preporučljivo je da dušek bude bez posteljine. Na taj način se izbjegava zadržavanje vlage, što onemogućava razvoj buđi. Treba izbjegavati tečnost i vlagu na dušeku.
5. U prvih 6 mjeseci potrebno je okretati položaj dušeka (glava–noge). Preporučljivo je i horizontalno postavljanje dušeka da bi se struktura i punjenje optimalno stabilizovali.
6. Proizvod nije pogodan za vlažne prostorije.
7. Za optimalnu zaštitu dušeka, preporučujemo da koristite zaštitu za dušek i perive čaršave s lastikom, koje možete naći u ponudi Vitapur-Hitex.

2 ) Na letvice za krevet IDILA, brend Vitapur – Hitex daje garanciju proizvođača od 5 godina

3 ) Za letvice Hitoflex, ali Regular lux, daje se 5 godina garancije, na električne krevete garancija na motor je godinu dana, a na drveni dio 5 godina

4 ) Za svilene pokrivače brend VITAPUR - Hitex pruža garanciju proizvođača od 5 godina

5 ) Garantni rok za posuđe iz linije 3ply je 20 godina (izuzimaju se ručke i poklopac)

6 ) Garantni rok za posuđe iz linije Terra Rosa je 20 godina (izuzimaju se ručke i poklopac)

7 ) Garantni rok za ekspres lonac Thermoflow je 3 godine

8 ) Garantni rok za posuđe iz linije Pour&Cook je 5 godina

9 ) Proizvođač garantuje kvalitet i besprijekoran proizvod u garantnom roku. Ako se kupac pridržava uputstva i prati sva upozorenja, proizvođač takođe garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi

10 ) Proizvođač garantuje da u toku garantnog perioda o svom trošku ispravi neke nedostatke i kvar proizvoda

11 ) U slučaju greške u proizvodnji, mi ćemo popraviti ili zamijeniti proizvod. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 45 dana od dana prijema zahtijeva

12 ) Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke u robi

13 ) Garancija važi od dana isporuke pa nadalje

14 ) Garancija važi samo na teritoriji Republike Crne Gore

15 ) Sa priznavanjem 100% garancije prekida se garantni rok i novi ne može da počne, već se nastavlja prethodno utvrđeni garantni rok     

Nezadovoljstvo proizvodom
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

16) Žalba uvijek mora biti data u pismenoj formi. Kupac će snositi poslijedice za eventualno falsifikovanje fakture ili garantnog lista

17 ) Reklamacija se priznaje isključivo uz originalan račun koji je izdat od strane prodavca pri kupovini proizvoda 

Ovi garantni uslovi se ne primjenjuju:

- U slučaju greške uslijed nepravilnog rukovanja proizvodom ili promjena izazvanih nepažnjom kupca
- Ako kupac ne dostavi kopiju fakture i odgovarajućeg sertifikata garancije

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 25. Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rješavanja reklamacija.