Prodajna mjesta

Vitapur Podgorica I

Vitapur Podgorica I

Adresa
Bulevar Džordža Vašingtona 3/18
81000 Podgorica

E-mail adresa
trgovina-podgorica@vitapur.com

Kontakt telefon
020 240 008

Radno vrijeme
Svakim radnim danom i subotom od 09-21h

Vitapur Podgorica II

Vitapur Podgorica II

Adresa
Ulica Bratstva i jedinstva 23 (zgrada EI Niš),
81000 Podgorica

E-mail adresa
trgovina-podgorica2@vitapur.me

Kontakt telefon
067 315 183

Radno vrijeme
Svakim radnim danom i subotom od 09-21h

Vitapur Podgorica III

Vitapur Podgorica III

Adresa
Shopping centar CITY MALL (2.sprat)
81000 Podgorica

E-mail adresa
trgovina-podgorica3@vitapur.com

Kontakt telefon
067 675 827

Radno vrijeme
Od ponedeljka do subote od 10h-22h.

Vitapur Budva TQ PLAZA

Vitapur Budva TQ PLAZA

Adresa
Shopping centar TQ PLAZA (1.sprat)
85310 Budva

E-mail adresa
trgovina-budva@vitapur.com

Kontakt telefon
067 636 953

Radno vrijeme
Od ponedeljka do subote od 09h-23h.

Vitapur Nikšić

Vitapur Nikšić

Adresa
Šoping centar Nikšić (2.sprat)
Ul Novice Cerovića bb
81400 Nikšić

E-mail adresa
trgovina-niksic@vitapur.me

Kontakt telefon
040 688 036

Radno vrijeme
Od ponedeljka do subote od 09h-22h.