Kontakt

Vitapur d.o.o.

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 130
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon:  020 240 008
E-mail:   [email protected]

Vitapur Trgovina 1
Bulevar Džordža Vašingtona 3/18
81000 Podgorica
Telefon:  067 629 607
E-mail:   [email protected]

Vitapur Trgovina 2
Ulica Bratstva i jedinstva 23 (zgrada EI Niš)
81000 Podgorica
Telefon:  067 315 183
E-mail:   [email protected]

Vitapur Trgovina 3
Shopping centar CITY MALL (2.sprat)
81000 Podgorica
Telefon:  067 675 827
E-mail:   [email protected]

Vitapur Budva
Shopping centar TQ PLAZA (1.sprat)
85310 Budva
Telefon:  067 636 953
E-mail:   [email protected]

Vitapur Nikšić
Shopping centar Nikšić (2.sprat)
81400 Nikšić
Telefon:  040 688 036
E-mail:   [email protected]