PRAVILA NAGRADE IGRE 

Doživi sportsku groznicu uz Vitapur 

 

Član 1 

Priređivač nagradne igre je Vitapur Crna Gora d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, ul. Šeika Zaida br.13 Podgorica, PIB: 03021262 (u daljem tekstu “Priređivač“) 

 

Član 2 

Nagradna igra priređuje se u cilju promocije Vitapur brenda, kao i povećanja prodaje na prodajnim mjestima Vitapur i na web šopu www.vitapur.me. 

 

 Član 3 

 

Trajanje nagradne igre je od 10.06. do 31.07.2024. u 23:59h, na svim maloprodajnim mjestima Vitapur i na web šopu vitapur.me. 

 

Član 4 

Nagradni fond ukupno iznosi 3.500€ sa PDV-om, sadrži 6 nagrada, od čega: 

1. Putovanje u Pariz za dvije osobe – glavna nagrada (vrijednost 1.500€) 

2. Opremanje spavaće sobe u vrijednosti 800€ s PDV-om (Vitapur dušek + posteljina + jastuci) 

3. Svakog drugog ponedjeljka (od 17.06. do 29.07.2024.) po jedan televizor Hisense 43A6K 4K, ukupno 4 kom (pojedinačne vrijednosti 300€ s PDV-om, ukupne vrijednosti 1.200€) 

 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novčanu protivvrijednost.  

 

Član 5 

 

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi punoljetni državljani Crne Gore, osim zaposlenih u Vitapur Crna Gora d.o.o kao ni članovi uže porodice zaposlenih (roditelji, braća, sestre, djeca, bračni i vanbračni supružnik). 

Pravna lica nemaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri.  

Sva fizička lica koja u periodu od 10.06 do 31.07.2024. ostvare kupovinu u trgovinama Vitapur u Crnoj Gori ili na web šopu www.vitapur.me, imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri. 

Svaki račun će se automatski generisati u online bazu, koja je kreirana za potrebe nagradne igre.  

Učesnici nijesu dužni da izvrše nikakvu posebnu uplatu i/ili plate bilo koju naknadu za učestvovanje u nagradnoj igri 

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od Uprave za igre na sreću i objavljivanjem u dnevnim novinama Vijesti prije početka nagradne igre 

 

 Član 6 

Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova, prethodno objavljena pravila. Učesnici su saglasni da se njihovi podaci obrađuju u svrhu sprovođenja nagradne igre i javnog objavljivanja podataka o dobitnicima. 

Učešćem u nagradnoj igri dobitnici nagrada, odnosno njihovi zastupnici su saglasni da se podaci dobitnika, a u skladu sa obavezom Priređivača, dostave Upravi za igre na sreću i svim drugim nadležnim organima, kao i arhivi priređivača. 

 

Učesnici su izričito saglasni da: 

  • se njihovi lični podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni list Crne Gore”, br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17) i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivača; 

  • se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore; 

  • se njihovi lični podaci (a naročito: Ime i Prezime, broj telefona zadnje tri cifre) mogu objaviti od strane Priređivača na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne saglasnosti učesnika, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i promocije Priređivača; 

  • da se fotografije i/ili video zapis učesnika javno objave  u zvaničnoj, slikovnoj, i/ili video formi na zvaničnoj internet stranici i društvenim mrežama Priređivačam a u cilju ostvarivanja svrhe nagradne igre tačkom 2 ovih pravila. 

 

Član 7 

 

Nakon završetka nagradne igre obaviće se izvlačenje dobitnika uz pomoć elektronske aplikacije  u službenim prostorijama Vitapur Crna Gora doo, Ul. Šeika Zaida br.13. Praćenje izvlačenja nagrada vrši tročlana komisija zaposlenih u Vitapur Crna Gora d.o.o: Ana Blagojević, Nataša Knežević i Žana Gačević. 

Izvlačenje će se održati 01.08.2024. godine. 

 

 Član 8 

Dobitnici nagrade će biti obaviješteni telefonskim putem u roku od 7 dana, a takođe dobitnike ćemo objaviti na društvenim mrežama. Dobitnici nagrada će počevši od dana izvlačenja nagrada biti kontaktirani telefonskim putem minimum 2 uzastopna dana zaredom u različito vrijeme. Ukoliko se dobitnik ne odazove na pozive u roku od 3 radna dana, Priređivač ima pravo da izvuče novog dobitnika.  Na dan izvlačenja 01.08.2024. godine će se izvući rezervni dobitnik u slučaju da prvobitni izgubi pravo na nagradu. 

 

Član 9 

Uručivanje nagrade biće održano na nekom od prodajnih mjesta o čemu će dobitnici biti naknadno obaviješteni. Pri preuzimanju nagrade, dobitnik, odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti putem ovjerenog punomoćja, potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade. 

Izjavom o preuzimanju nagrade dobitnici takođe potvrđuju da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama u vezi sa organizacijom nagradnih igara i kojom se daje njihova izričita i neopoziva saglasnost sa odredbama ovih pravila.  

 

Član 10 

Priređivač neće biti odgovoran za bilo koje druge dodatne troškove koje dobitnici nagrada mogu imati prilikom preuzimanja nagrada. Ukoliko nagrada ne bude preuzeta od strane dobitnika, u roku od 30 dana od dana kada je Priređivač obavijestio dobitnika na način predviđen tačkom 8 ovih pravila, dobitnik gubi pravo na nagradu. Priređivač nema obavezu da pismeno odgovara na zahtjeve onih učesnika koji nisu izvučeni kao dobitnici.  

 

Član 11 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje dobitnika od broja nagrada, odnosno da se ne uključi ni jedno lice, u definisanim rokovima nepodijeljena ili nepreuzeta nagrada biće prodata na javnom tenderu, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist budžeta Crne Gore.  

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500€ koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet države Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.  

 

Član 12 

 

Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, odkloniti, ili izbjeći (viša sila). Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni  putem dnevnih novina Vijesti, na društvenim mrežama Facebook i Instagram i zvaničnoj web stranici www.vitapur.me 

 

Član 13 

 

Priređivač se obavezuje da će 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist države Crne Gore na žiro račun 820-41126-64. 

 

Član 14 

 

U slučaju spora između Priređivača i učesnika ove nagradne igre nadležan je Osnovni sud u Podgorici.